Geschiedenis

1945 . Machinefabriek Krimpen

Machinefabriek Krimpen is in 1945 opgericht door haar rechtsvoorganger  de N.V. “Le Noble & Co” uit Rotterdam. Het bedrijf maakte machine- en auto onderdelen en was actief in de koeltechniek.

1952 . Verhuizing naar Krimpen aan de Lek

In 1952 kreeg het bedrijf, dat in die tijd wel wat werk kon gebruiken, een grote order van de Koninklijke Landmacht voor het producer van oefengranaten. Hiervoor was op de locatie in Rotterdam onvoldoende ruimte. In hetzelfde jaar werd een geschikte locatie met een loods, kantoor, loskade en twee woonhuizen in Krimpen aan de Lek gevonden.

De verhuizing naar Krimpen aan de Lek vond plaats in de winter van 1952/1953.

1953. De eerste tandwielfreesmachine werd aangeschaft.

De watersnoodramp zorgde voor aanzienlijke schade aan de nieuw verworven panden. Daarnaast werd de munitieorder door het Rijk geannuleerd. Het bedrijf kreeg een schadevergoeding voor het ingekochte materiaal. Gedurende het voorjaar van 1953 had men veel last van elektrische storingen als gevolg van de schade door de watersnoodramp. Door het wegvallen van de munitieopdracht moesten nieuwe opdrachtgevers worden gezocht.

Men besloot te investeren in moderne machines als een slijpbank en een afwikkeltandwielfreesbank. Dit bleek een goede keuze, want na aanvankelijk tegen lage prijzen te hebben moeten werken om marktaandeel te verkrijgen, is productiecapaciteit volledig bezet en kunnen gunstiger prijzen worden bedongen.

Het Rijk was in die tijd een goede opdrachtgever. Het mooiste was om een constante stroom aan orders van het Rijk te verkrijgen, maar dit bleek niet mogelijk. Overheidsorders waren incidenteel van aard. De directie zocht naar een eigen product. Er is dan sprake van (herhalings) serie orders die efficiënter geproduceerd kunnen worden met minder fouten en een kortere doorlooptijd. Orders van derden geven meer verstoring in de productie.

1956Bedrijfsnaam wijziging

In 1956 besloot het bedrijf om de naam te veranderen van Le Noble & Co. aan N.V. Machinefabriek Krimpen. In 1972 de N.V. (naamloze vennootschap) werd omgezet in een B.V. (besloten vennootschap).

1970 . Ankerlieren

In de jaren 70 en 80 wordt er niet meer voor de overheid gewerkt. Belangrijke producten worden dan ankerlieren voor de scheepvaart en complete lierinstallaties voor o.a. de baggerindustrie. In de lieren worden veel tandwielen gebruikt. Voor de productie van deze tandwielen worden diverse nieuwe tandwielfreesmachines aangeschaft. In deze periode worden ook veel revisieopdrachten uitgevoerd voor opdrachtgevers die werken in de Rotterdamse havens.

1980 . Eerste tandwielslijpmachine geïnstalleerd.

Eind jaren 80 komt de nadruk steeds meer op de productie van tandwielen voor derden te liggen. Dan wordt ook de eerste tandwielslijpbank aangeschaft.

1990 . Uitbreiding productiehal.

In 1990 gaat het bedrijf over in andere handen. De nieuwe eigenaar besluit om de bestaande fabriekshal uit te breiden. Door vergroting van de hal is er ruimte voor de aanschaf van nieuwe machines. Begin jaren 90 komen de eerste CNC machines en in de volgende jaren worden meer tandwielfreesmachines aangeschaft. Machinefabriek Krimpen profileert zich steeds meer als tandwielenfabriek. In de beginjaren 2000 worden nieuwe CNC- en Teach-in draaibanken aangeschaft. Ook komen er nieuwe CNC freesbanken.

2007 . Sloop en sanering pand buurman.

In 2007 wordt het pand van de buurman aangekocht. De grond onder dit pand is vervuild en moet worden gesaneerd.

Bouw hal

2010 . Een nieuwe productiefaciliteit gebouwd.

In 2011 is deze hal gereed en verdubbelt het beschikbare vloeroppervlak. De laatste ankerlier verlaat in 2007 de fabriek. Door concurrentie uit lage lonen landen  komen er geen opdrachten meer voor ankerlieren. Een ankerlier is een relatief eenvoudig product wat gemakkelijk kan worden (na)gemaakt. Voor de toekomst is het nodig producten te maken weer meer kennis voor nodig is. Daarnaast zijn korte levertijden van belang om opdrachten te verkrijgen. Producten met lange levertijd zijn moeilijker binnen te halen omdat opdrachtgevers de hele wereld afstruinen voor de laagste prijs. Besloten wordt om de activiteiten te richten op meer “high-tech” tandwielen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in een moderne volprofiel tandwielslijpmachine en een tandwielmeetmachine. Met behulp van deze machines kunnen tandwielen van een zeer hoge kwaliteit worden geproduceerd en gecontroleerd. Dit trekt nieuwe opdrachtgevers aan uit binnen- en buitenland.

Lloyds_certificaat_groter

2014 . ISO 9001-certificaat

Machinefabriek Krimpen ontving zijn ISO 9001-certificaat in 2014.

2016 . CNC tandwielfreesmachine operationeel.

Begin 2016 is een Gleason-Pfauter afwikkelfreesmachine geïnstalleerd in een apart onderheide machinefundatie. Een stap vooruit in kwaliteit en productiviteit.

In 2016 is ook een nieuwe CNC spiebaan steekbank besteld die speciaal voor MFK gemaakt wordt.